Перепелка

Перепёлка.org.ua

О ферме ~ Купить оборудование ~ Разведение ~ Инкубаторий ~ Бизнес ~ Мастерская ~ Поиск по сайту

Поиск по сайтуЯйця перепелині харчові та інкубаційні. Технічні умови ДСТУ 4656:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ЯЙЦЯ ПЕРЕПЕЛИНІ ХАРЧОВІ

ТА ІНКУБАЦІЙНІ


Технічні умови

ДСТУ 4656:2006Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007
 ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут птахівництва Української академії аграрних наук
   РОЗРОБНИКИ: В. Бреславець, д-р с.-г. наук; О. Гадючко, канд. с.-г. наук; Д. Гриценко (керівник розробки); Г. Єрмішко; В. Ковач; Ю. Петров
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 1 серпня 2006 р. № 227
3 НА ЗАМІНУ РСТ УССР 2001-90 та ДСТУ 2022-91 у частині вимог до перепелиних яєць
 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Класифікація
5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки
7 Вимоги щодо охорони довкілля
8 Маркування
9 Пакування
10 Правила транспортування та зберігання
11 Методи контролювання
12 Правила приймання
13 Гарантії виробника

Додаток А Інформаційні дані про поживну та енергетичну цінність (калорійність) харчових перепелиних яєць (100 г яєчної маси)
Додаток Б Паспорт якості (для харчових перепелиних яєць)
Додаток В Бібліографія

 

ЯЙЦЯ ПЕРЕПЕЛИНІ ХАРЧОВІ ТА ІНКУБАЦІЙНІ
Технічні умови

ЯЙЦА ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ И ИНКУБАЦИОННЫЕ
Технические условия

QUAIL TABLE AND HATCHABLE EGGS
Specifications<< Попереднє

ДОДАТОК А
(довідковий)

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ
ПРО ПОЖИВНУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ)
ХАРЧОВИХ ПЕРЕПЕЛИНИХ ЯЄЦЬ (100 г ЯЄЧНОЇ МАСИ)

Таблиця А.1 — Калорійність та поживна цінність

Білки, г 13,0
Жири, г 11,0
Вітаміни, мг:
                    А 5,5
                    В1 1,0
                    В2 5,5
Енергетична цінність, ккал 155 

ДОДАТОК Б
((обов'язковий)

ПАСПОРТ ЯКОСТІ
(для харчових перепелиних яєць)

Дата видачі паспорта ____________________________________________________________
                                                         (число, місяць, рік)

Назва підприємства-постачальника ________________________________________________

Назва продукції _________________________________________________________________

Кількість яєць ___________________________________________________________________

Кількість транспортного паковання (ящиків) _________________________________________

Кількість спожиткового паковання (коробок) ________________________________________

Дата сортування ________________________________________________________________

          Яйця відповідають вимогам ДСТУ 4656:2006 _______________

Керівник підприємства _____________________           ____________________________
                                                  підпис                                  прізвище, ініціали

 

ДОДАТОК В
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Ветеринарно-санітарні правила для суб'єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.09.01 № 70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.09.01 за № 849/6040

2 № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР 01.08.89 (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів)

3 ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

4 ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді, затверджені Міністерством охорони здоров'я України від 03.05.2006 р. за № 256

5 Методичні вказівки по серологічному моніторингу в птахівництві, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 22.07.2002 р. № 15-11/316

6 Обов'язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2), затверджений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 18.11.2003 р. за № 87 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.2004 р. за № 549/9148

7 Ветеринарно-санітарні правила для птахівницьких господарств і вимоги до їх проектування, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 03.07.01 № 53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.07.01 за № 565/5756

8 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

9 ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 p., № 42

10 СанПин № 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР від 04.07.98, N° 4630

11 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров'я України 03.07.97 за № 201

12 СанПин 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных мест (Санітарні, правила і норми утримування територій населених місць), затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР від 05.08.88 г, № 4690

13 МУ N 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (Методичні вказівки щодо виявляння, ідентифікування та визначання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині та харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії)

14 МОЗ N 3202-85, ГАП N 115-6а Инструкции по проведению ветеринарно-токсикологичес-ких, медико-биологических исследований стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и гигиенической оценке продуктов животноводства (Інструкції щодо проведення ветеринарно-токсикологічних, медико-біологічних досліджувань стимуляторів росту сільськогосподарських тварин та гігієнічного оцінювання продуктів тваринництва)

15 МУ N 3049-84 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства (Методичні вказівки щодо визначання залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва)

16 Правила видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарному контролю, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 19.04.2005 р. за № 32 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.06.2005 р за № 659/10939

17 Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.09.01 № 70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.09.01 за № 850/6041

18 Методичні рекомендації 4.4.4.-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені Міністерством охорони здоров'я України 02.07.04 № 329.

Перепелиные яйца
Статья была Вам интересна? Подпишитесь на рассылку “Перепёлка.org.ua - новости перепеловодства” и Вы всегда будете в курсе инноваций в мире перепелов. Подписаться >>


оборудование для разведения перепеловВы можете высказать своё мнение по данному материалу или задать вопрос. Администратор сайта ежедневно просматривает комментарии и отвечает на вопросы.

Катя 2014-05-26 19:52:52
Огромнейшее СПАСИБО!

[Ответить]

Оставить комментарий

Ваше имя:
Ваша почта:

Комментарий:
Приглашаем Вас на Youtube-канал «Новости и хитрости перепеловодства», где можно посмотреть видео по различным вопросам содержания перепелов, репортажи с перепелиных ферм, интервью с перепеловодами стран СНГ.

Случайное видео с канала: